سامانه پیامک

سامانه پیامک تدریجی

ب

در این سیستم کاربر میتواند پیامک ارسالی خود را طوری تنظیم نماید که پیامک به صورت زمان بندی خاصی ارسال گردد که در زیر به توضیح این سیستم میپردازیم .

لازم به که این سیستم فعلا برای ار پایین صفحه باز شده گزینه ای به نام ارســال متنــاوب (تدریجی) اضافه گردیده که شامل قسمت هایی که در زیر به نحوه کارکرد آن خواهیم پرداخت .

 

ارسال هر ساعت :

 در این قسمت شما میتوانید تعیین کنید که پیامک ها هر یک ساعت ارسال شود  وپس از انتخاب ارسال هر ساعت  در قسمت پایین تر گزینه دیگری ایجاد میشود به نام “به تعداد” که  برای مثال اگر شما ۲۰۰۰ تعداد پیامک برای ارسال داشته باشید و ارسال هر ساعت را انتخاب نمایید میتوانید تعیین کنید که هر ساعت چه تعداد پیامک ارسال شود پس اگر ۲۰۰۰ پیامک داشته باشیم و تعیین کنیم هر ساعت ۱۰۰۰ عدد ارسال شود پیامک ها پس از ۲ ساعت ارسال خواهد شد .

 

لازم به ذکر است در قسم

 توجه داشته باشید که پیامک ها از زمان شروع به ارسال خود زمان بندی خواهند شد مثلا اگر شما زمان ارسال را فردا تعیین کنید و ارسال شما ساعتی باشد پیامک ها بصورت ساعتی پس از ارسال اول ارسال میگردد.

 

ارسال هر روز(روزانه) :

این گزینه هم در اصل به مانند گزینه ارسال هر ساعت عمل خواهد کرد بدین ترتیب که بجای اینکه پیامک ها ساعتی ارسال شود بصورت روزانه ارسال خواهد شد.

 

ارسال هفتگی :

این گزینه هم باتوجه به توضیحاتی که داده شد به جای ساعتی و روزانه پیامک ها هفته ای یک بار و به تعدادی که مشخص شده ارسال خواهد شد .

 

ارسال ماهانه :

گزینه ارسال ماهانه هم به این صورت عمل میکند که به تعداد پیامک هایی که مشخص نمودید پس از تاریخ ارسال اولیه هرماه به تعداد م

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.